Parametric house

12 07 2008

Projekt został wykonany wraz z Jordim Roses. Całośc powstała w parametrycznym programie Top Solid. Poniżej rozpisane są użyte parametry.

The Project was done with Jordi Roses. Whole has been created in a parametric software Top Solid. Below are parameters what have been used.

Geometryczna konstrukcja jest ściśle połączona z parametrami, za pomocą których: istnieje możliwość zmiany powierzchni poszczególnych pomieszczeń. Następnie dostosowanie konstrukcji w zależności od nasłonecznienia, oraz dopasowania obiektu do topografii terenu.

Geometrical construction is strictly connected with parameters, by using this is possible to change the area of rooms. Next step is to adjust construction depending on the insolation, and adapt the object to the topography.

podstawowy model 3d

basic 3d model

Model wykonany za pomocą wycinarki laserowej

The model done by usng laser cutterActions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: